Tuesday, April 28, 2009

माझा पहिला ब्लॉग

माझ्या समस्त ब्लॉग बांधावना गणेश चा नमस्कार ......

हा माझा प्रथम ब्लॉग आहे...

तर तसा मी मुंबईचा पण कामधंद्याच्या निम्मिताने बंगलोरला असतो, खंत एकच आहे की ह्या वेळेस मला मतदान नाही करता येणार , जर कुणाला पोस्ट द्वारे वोटिंग कसे करावे ह्याची जान असेल तर कृपा करून मला कलवा

पण माझे समस्त मुम्बैकराना आवाहन आहे की त्यानी जास्तीत जास्त वोटिंग करावे

धन्यवाद

No comments:

Post a Comment